De Stichting van Openbaar Nut Marc Sleen werd op 8 april 2008 opgericht en erkend bij KB op 21 mei 2008. De Stichting Marc Sleen beheert niet alleen het immense oeuvre van Marc Sleen, maar stelt ook alles in het werk om het in ere te houden en bekend te maken bij een groot publiek. De Stichting heeft een viervoudige functie:

• een conservatiefunctie: het conserveren en als één entiteit bijeenhouden van de authentieke tekenplaten van Marc Sleen;
• een informatiefunctie: het promoten van het globale werk van Marc Sleen bij het grote publiek (zowel nationaal als internationaal) door een documentatiepunt op te richten en een voor het publiek toegankelijke inventarisatie van zijn volledige oeuvre te realiseren;
• een tentoonstellingsfunctie: het organiseren van tentoonstellingen, al dan niet binnen de eigen lokalen van de Stichting teneinde de artistiek-culturele nalatenschap van Marc Sleen uit te dragen;
• een promotiefunctie: via commerciële impulsen het stripgebeuren rond Marc Sleen promoten en aldus het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationaal centrum van het stripgebeuren ruimere bekendmaking geven.

Voor het eerst kreeg een Belgische auteur een stichting dankzij de tussenkomst van de overheid. Dit laat toe om het integrale en originele werk van Marc Sleen (1922-2016), een icoon van de Belgische stripkunst, in Brussel te bewaren en tentoon te stellen. Het is in dat opzicht dat de Stichting van Openbaar Nut Marc Sleen het gelijkvloers en de kelderverdieping van een historisch pand in de Zandstraat 33-35, in Brussel, heeft aangekocht en ingericht als museum. Het museum dat zijn naam draagt is recht tegenover het Belgisch Stripcentrum gelegen. De keuze voor een pand in de Zandstraat is allesbehalve toevallig. In dezelfde straat zag Sleens bekendste geesteskind Nero in 1947 het levenslicht. In die periode was Marc Sleen als tekenaar en illustrator aan de slag bij de krant De Nieuwe Gids. In het unieke kader van een voormalige krantenredactie biedt het Marc Sleen Museum aan de hand van een permanente tentoonstelling, een leeshoek en tijdelijke tentoonstellingen  een overzicht van de talrijke facetten van een buitengewoon oeuvre.